Résumés de Soirées !


 
BlastEd : Screenshots
. . . . . . . . . . Screenshot 1 : Main Map Window (20% smaller than real)
 
BlastEd shot 1

. . . . . . . . . . Screenshot 2 : Advanced Window (real size)
 
BlastEd shot 2

. . . . . . . . . . Screenshot 3 : Visual Block Selection (real size)
 
BlastEd shot 3